MENI
Korpa

Informacije o dostavi

Internet prodavnica www.webapoteka.rs kojom upravlja privredno društvo "DEMETRA" APOTEKARSKA USTANOVA ZA PROMET FARMACEUTSKIH I MEDICINSKIH PREPARATA ima potpisan ugovor sa Post Express (Pošta Srbije) i Daily Express kurirskim službama putem koje se vrši dostava na teritoriji Republike Srbije.

Za sve narudžbine van teritorije Republike Srbije, dostava se vrši putem usluge Post Export i Post PAK (Pošta Srbije).

Rokovi dostave

Nakon što ste potvrdili narudžbinu, dobićete potvrdu naručenih proizvoda na Vašu e-mail adresu koju ste naveli prilikom kreiranja narudžbine. Od tog trenutka sve narudžbine primljene do 15 časova od ponedeljka do petka, okvirni rok isporuke je od 2 do 4 radna dana za celu teritoriju Republike Srbije. Uobičajeno vreme za dostavu je 2 radna dana. U slučaju da je narudžbina izvršena preko vikenda (subotom i nedeljom), dostava se vrši kao i za narudžbine primljene u ponedeljak - dakle idući radni dan. Isporuke se ne vrše subotom i nedeljom.

Preuzimanje pošiljke

Kuriri pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu od 8-16 h. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Artikli će biti zapakovani tako da ne mogu biti oštećeni uobičajenim rukovanjem robom u transportu. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite. Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu.

Kurir svaku pošiljku uručuje na sledeći način: uobičajena praksa je da dobijete sms poruku ili da Vas kurir pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja narudžbenice. Ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, pošiljka će biti ostavljena u pošti narednih 20 dana u vama najbližoj poslovnici Pošte, gde možete preuzeti vaš paket. U slučaju da kasni isporuka, kontaktirajte nas da proverimo status porudžbine.

Cena dostave

Masa (kg)

Plaćena karticom

do 0,5 kg

350,00 rsd

preko 0,5 do 2 kg

420,00 rsd

preko 2 do 5 kg

550,00 rsd

preko 5 do 10 kg

710,00 rsd

preko 10 do 20 kg

980,00 rsd

Plaćena pouzećem

do 0,5 kg

400,00 rsd

preko 0,5 do 2 kg

470,00 rsd

preko 2 do 5 kg

600,00 rsd

preko 5 do 10 kg

760,00 rsd

preko 10 do 20 kg

1.030,00 rsd

________________________________________________________________________________

INOSTRANSTVO

Prices for international delivery - POST-EXPORT

Delivery costs up to 1 kg: abroad via Post Export and Post PAK (Post of Serbia) for countries in the region (Montenegro, Bosnia and Herzegovina) amount to RSD 1.200,00 (10 EUR) - for (Croatia, Slovenia, North Macedonia) is RSD 1.680,00 (14 EUR). For other European countries delivery is RSD 2.160,00 (18 EUR) and for USA, Australia and New Zealand the delivery price is RSD 3.360,00 (28 EUR).

The delivery time is 7-14 days or more (depending on the country of delivery).

Delivery price includes tax. The price includes the delivery of packages up to 1 kg to the customer's address with the associated tax and export duty at the expense of the seller. The delivery price is calculated based on the weight of the package.

A possible additional cost may be import duty at the buyer's expense depending on the country to which the package is sent. Please contact us via the e-mail address: info@webapoteka.rs for all orders from abroad, if you have a question or you need help with ordering.

For any additional questions, complaints or checking the current location of your shipment, please contact us at the following e-mail address: info@webapoteka.rs

Special conditions for orders from abroad "DEMETRA" APOTEKARSKA USTANOVA ZA PROMET FARMACEUTSKIH I MEDICINSKIH PREPARATA confirms that all items on the portal www.webapoteka.rs are free for sale via the Internet, we also confirm and guarantee that all ordered goods will be sent within the agreed time to the end customer (except for items that cannot be sent due to legal regulations of a specific country).

Deliveries are not made on weekend.

"DEMETRA" APOTEKARSKA USTANOVA ZA PROMET FARMACEUTSKIH I MEDICINSKIH PREPARATA guarantees that the paid delivery price includes the costs of customs and courier service, country of export (Republic of Serbia).

"DEMETRA" APOTEKARSKA USTANOVA ZA PROMET FARMACEUTSKIH I MEDICINSKIH PREPARATA cannot guarantee and does not know whether there will be import customs costs, this depends on the specifics of the package as well as on the decision of the customs of the importer's (buyer's) country.

"DEMETRA" APOTEKARSKA USTANOVA ZA PROMET FARMACEUTSKIH I MEDICINSKIH PREPARATA disclaims responsibility if, for any reason, the Customs of the importing country does not want to clear the package.

"DEMETRA" APOTEKARSKA USTANOVA ZA PROMET FARMACEUTSKIH I MEDICINSKIH PREPARATA reserves the right in this case to refund the money to the buyer minus all the costs of import and export duties as well as postage costs at the moment when the package is returned.

Special note - Due to the specificity of the goods, we recommend that you first check with the Customs in your country whether you can import the item you are interested in (pay special attention to products that are taken orally because regardless of the fact that they are registered as Dietary Supplements and are freely available for sale, each country, each Customs has its own local regulations and it may happen that the import of the same is not allowed). If Customs does not allow the import of certain items, if the costs of returning the package are higher than the value of the goods, "DEMETRA" APOTEKARSKA USTANOVA ZA PROMET FARMACEUTSKIH I MEDICINSKIH PREPARATA reserves the right not to accept the return of goods, in this situation "DEMETRA" APOTEKARSKA USTANOVA ZA PROMET FARMACEUTSKIH I MEDICINSKIH PREPARATA will not be able to refund the money because we informed you in time about the possible situation. If the value of the package is greater than the costs incurred when returning the package, the amount minus the return costs will be refunded. By creating a purchase order, you automatically accept these Special Conditions for orders from abroad (outside the territory of the Republic of Serbia).

Orders from abroad:

Payment by credit card - Payment cards: Visa, MasterCard, Maestro or American Express

Zone

Name of exporting country

up to 1 kg

from 1-2 kg

from 2-5 kg

I

Montenegro, Bosnia and Herzegovina

10 EUR

14 EUR

18 EUR

II

Slovenia, Croatia, North Macedonia

14 EUR

18 EUR

20 EUR

III

Europe

18 EUR

23 EUR

29 EUR

IV

USA, Australia and New Zealand

28 EUR

38 EUR

45 EUR

Cen e za međunarodnu dostavu - POST-EXPORT

Troškovi dostave do 1 kg : u inostranstvo putem usluge Post Export i Post PAK (Pošta Srbije) za zemlje regiona (Crna Gora, Bosna i Hercegovina) iznose 1.2 00,00 RSD - za (Hrvatska, Slovenija, Severna Makedonija) iznosi 1.680,00 RSD. Za ostale zemlje Evrope dostava iznosi 2.160,00 RSD, a za Ameriku, Australiju i Novi Zeland cena dostave je 3. 360,00 RSD. Rok isporuke je 7-14 dana ili više (u zavisnosti od zemlje isporuke).

Cena dostave je sa porezom. Cena uključuje dostavu paketa do 1 kg na adresu kupca sa pripadajućim porezom i izvoznom carinom na teret prodavca. Cena dostave se obračunava na osnovu težine paketa. Mogući dodatni trošak može biti uvozna carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje.

Molimo da nas kontaktirate putem e-mail adrese: info@webapoteka.rs za sve porudžbine iz inostranstva ukoliko imate pitanje, treba vam pomoć pri poručivanju.

Za sva dodatna pitanja, reklamacije ili proveru trenutne lokacije Vaše pošiljke, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu: info@webapoteka.rs

Posebni uslovi za narudžbine iz inostranstva

"DEMETRA" APOTEKARSKA USTANOVA ZA PROMET FARMACEUTSKIH I MEDICINSKIH PREPARATA potvrđuje da su svi artikli na portalu www.webapoteka.rs slobodni za prodaju putem interneta, takođe potvrđujemo i garantujemo da će sva naručena roba biti poslata u dogovorenom roku krajnjem kupcu (izuzev za artikle koji se ne mogu slati zbog zakonskih regulativa određene zemlje). "DEMETRA" APOTEKARSKA USTANOVA ZA PROMET FARMACEUTSKIH I MEDICINSKIH PREPARATA garantuje da u plaćenu cenu dostave ulaze troškovi carine i kurirske službe, zemlje izvoza (Srbije).

"DEMETRA" APOTEKARSKA USTANOVA ZA PROMET FARMACEUTSKIH I MEDICINSKIH PREPARATA ne može da garantuje i ne zna da li će postojati troškovi uvozne carine, ovo zavisi od specifičnosti paketa kao i od odluke same carine zemlje uvoznika (kupca).

"DEMETRA" APOTEKARSKA USTANOVA ZA PROMET FARMACEUTSKIH I MEDICINSKIH PREPARATA se odriče odgovornosti ukoliko iz bilo kog razloga Carina zemlje uvoznika ne želi da ocarini paket. "DEMETRA" APOTEKARSKA USTANOVA ZA PROMET FARMACEUTSKIH I MEDICINSKIH PREPARATA u ovom slučaju zadržava pravo da refundira novac kupcu umanjen za sve troškove uvozne i izvozne carine kao i troškove poštarine u momentu kada paket bude vraćen.

Posebna napomena - Zbog specifičnosti robe preporučujemo da prethodno proverite sa Carinom u svojoj zemlji da li možete da uvezete artikal koji Vas zanima (posebnu pažnju obratite na proizvode koji se uzimaju oralno jer bez obzira što su registrovani kao Dijetetski suplementi i slobodni su u prodaji, svaka zemlja, svaka Carina ima svoje lokalne propise i može da se dogodi da uvoz istih nije dozvoljen). Ukoliko Carina ne dozvoli uvoz određenih artikala, ukoliko su troškovi vraćanja paketa veći od vrednosti robe, "DEMETRA" APOTEKARSKA USTANOVA ZA PROMET FARMACEUTSKIH I MEDICINSKIH PREPARATA zadržava pravo da ne prihvati povrat robe, u ovoj situaciji "DEMETRA" APOTEKARSKA USTANOVA ZA PROMET FARMACEUTSKIH I MEDICINSKIH PREPARATA neće biti u mogućnosti da izvrši refundaciju novca jer smo Vas blagovremeno obavestili o mogućoj situaciji. Ukoliko je vrednost paketa veća od troškova koji nastaju pri povratu paketa biće refundiran iznos umanjen za povratne troškove.

Kreiranjem narudžbenice automatski prihvatate ove Posebne uslove za narudžbine iz inostranstva (van teritorije Republike Srbije).

Narudžbine iz inostranstva:

Plaćanje kreditnom karticom - Platnim karticama: Visa, MasterCard, Maestro ili AmEx

Zona

Naziv izvozne zemlje

do 1 kg

od 1-2 kg

od 2-5 kg

I

Crna Gora i BiH

10 EUR

14 EUR

18 EUR

II

Slovenija, Hrvatska, Makedonija

14 EUR

18 EUR

20 EUR

III

Evropa

18 EUR

23 EUR

29 EUR

IV

USA, Australija i Novi Zeland

28 EUR

38 EUR

45 EUR