Reklamacije

Za detalje pogledajte PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJE KUPACA i kontaktirajte nas putem telefona ili preko kontakt forme.

 

 

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA KUPACA

 

Član 1

Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta  www.webapoteka.rs  i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

 

Član 2

Kupac je svako, koji  putem interneta na sajtu www.webapoteka.rs kupuje proizvode.

 

Član 3

Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod.

 

Član 4

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:
- da u zahtevu za reklamaciju navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste
- da neupotrebljeni proizvod koji reklamira vrati u originalnom pakovanju u kom mu je isporučen

 

Član 5

Kupac nema pravo na prigovor ako je:
- propustio rok za podnošenje prigovora
- nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom članova njegovog porodičnog domaćinstva
- promenio odluku o izboru artikla nakon što mu je porudžbina poslata

 

Član 6

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik i obaveštava Kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.

 

Član 7

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:
- zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;
- zamenu kupljenog proizvoda za neki drugi;
- vraćanje iznosa plaćene cene.

 

 

Član 8

- Ukoliko je do greške pri isporuci došlo sa strane Trgovca, on snosi troškove transporta.
- Ukoliko je došlo do oštećenja pri transportu kurirska služba je zadužena da sačini zapisnik. Trgovac snosi troškove transporta.
- Ukoliko se radi o želji kupca za zamenom proizvoda ili povratom novca, troškove transporta snosi kupac.

 

Član 9

Tek kada se proizvod ponovo vrati Trgovcu od strane kupca (zamena ili povrat), tada se novac uplaćuje na račun. Rok za isplatu je 5 radnih dana od prijema robe.

 

Član 10

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

20.08.2014. (ažurirano 10.10.2018.)