Sani-Hem Phenol red tableta

Sani-Hem Phenol red tableta
Šifra:
765090
Cena:1.590,00 RSD

U cenu je uračunat iznos PDV-a

Sani-Hem Phenol red tableta a50
Kao što smo videli, pH vrednost i njegova kontrola je važna u svim bazenima i SPA centrima, kako bi se njegova vrednosti održale u željenim granicama.

U bazenima, koje se često koriste, pH vrednost bi trebala da se meri svaki dan, dok u retko korištenim s vremena na vreme, minimalno jednom nedeljno. pH vrednosti se meri preko kolorimetrijskog indikatora i tableta koje se koriste širom sveta tj. Phenol red tabletama.

 

Ovo ima promenu boje iz žute u crvenu preko pH vrednosti od 6.8 – 8.4, što ga čini idealnim za nadgledanje voda u bazenima i SPA centrima, jer optimalni nivo bi trebalo da bude na polovini ovog raspona.

 

Sveže isprana ćelija se napuni vodom do oznake od 10 ml i Phenol red tableta se doda u ispitivani uzorak. Boja koja nastaje upoređuje se ili vizuelno ili u kolorimetru i pročita pH vrednost uzorka.

 

Napomena: Ako se dobije ljubičasta boja, prilikom testiranja uzorka vode sa bromom, to je uglavnom indikator da je koncentracija broma veća 10 mg/l.

Proizvođač: 
Sani-Hem

Slični proizvodi