Sani-Hem Hlor tablete 20

Sani-Hem Hlor tablete 20
Šifra:
765100
Cena:900,00 RSD

U cenu je uračunat iznos PDV-a

Sani-Hem Hlor tablete 20gr
Idealno za male kućne bazene - jedna tableta za 10 m³ vode na dan :: štiti kupače od zaraznih bolesti - baktericid, fungicid, virucid, inaktivira, HBV i HIV

SASTAV: Trihloroisocijanurat kiselina (900 gr/kg) CAS: 87-90-1

 

OSOBINE: HLOR TABLETE 20gr su bele boje izuzetno širokog antimikrobnog spektra delovanja, sa blagim mirisom hlora.Sadrži stabilizovani hlor koje se polagano rastvara u vodi.Laganim rastvaranjem se oslobađa hlor i vrši oksidaciju vode i ubija viruse i bakterije koji se nalaze u vodi. Može se upotrebljavati u zatvorenim i otvorenim /spoljnim/ bazenima.

 

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Podesimo pH vode u bazenu između 7,2-7,6. U plastičnu šupljikavu posudu /skimer/ stavimo 2do 4 tablete od 20 grama na 10 m3 vode. Tablete se polagano rastvaraju od 2 do 4 dana koliko je vaš bazen zaštićen od bakterija i virusa. Ako je temperatura vode veća od 25 stepeni doći će do bržeg rastvaranja tableta. Proveravati koncentraciju hlora u bazenu minimalno 2 puta nedeljno pomoću KOMPARATORA i održavati ga u granicama od 0,3-1,5 mg/lit. 10 HLOR TABLETA 20 dovoljna je za 10 m3 vode temperature do 25 stepeni za 5-10 dana.

 

VAŽNO UPOZORENJE: Osnovni preduslov za uspešnu dezinfekciju vode je da pH vode mora biti između 7,2 -7.6 .Ako je pH vode ispod 7,0 potrebno ga je podići upotrebom pH- plus granulata. Ako je pH vode iznad 7,8 potrebno ga je spustiti upotrebom pH- minus granulata. Nivo slobodnog hlora u vodi mora biti između 0,3-1,5 mg/lit a kod hidromasažnih i bazena sa vodenim efektima nivo slobodnog hlora treba da se kreće od 0,6-2,0 mg/lit. Jako je važno podesiti nivo hlora u startu na optimalni nivo.Ako je potrebno upotrebiti Sani granulat koji se brzo rastvara u vodi t.j. izvršiti šokiranje vode i posle nastaviti sa održavanje nivoa hlora sa tabletama.

 

U PREPORUČENIM DOZAMA HLOR TABLETE 20 NISU TOKSIČANE I NE DELUJE NA KOŽU.

 

ANTIMIKROBNO DELOVANJE: HLORNE TABLETE 20 imaju široki spektar antimikrobnog delovanja.Ovaj preparat deluje na vegetativne oblike gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija,viruse (uključujući HBV i HIV) gljivice, protozoe i alge tako da u potpunosti štiti kupače od zaraznih bolesti. Germicidni efekat HLORNI TABLETA 20 ispitan je po nemačkoj DGHM metodi. Kod stavljanja tableta u skimer i vodu potrebno je staviti zaštitne rukavice i naočere. U slučaju nepažnje postupiti po upustvu.

Proizvođač: 
Sani-Hem

Slični proizvodi