Reklamacije

 

Za detalje pogledajte PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJE KUPACA ili nas kontaktirajte putem telefona 0631021100 , ispunjen Reklamacioni list možete poslati e-mail-om na info@webapoteka.rs ili poštom na: BEMEDING doo., Maršala Tita 10, 23272 Novi Bečej, a Reklamacioni list možete pruzeti OVDE.

 

 

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA KUPACA

 

Član 1

Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta  www.webapoteka.rs  i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

 

Član 2

Kupac je svako, koji  putem interneta na sajtu www.webapoteka.rs kupuje proizvode.

 

Član 3

Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod.

 

Član 4

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:
- da u zahtevu za reklamaciju navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste
- da neupotrebljeni proizvod koji reklamira vrati u originalnom pakovanju u kom mu je isporučen

 

Član 5

Kupac nema pravo na prigovor ako je:
- propustio rok za podnošenje prigovora
- nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom članova njegovog porodičnog domaćinstva
- promenio odluku o izboru artikla nakon što mu je porudžbina poslata

 

Član 6

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik.

Rok za prigovor:

  • 8 dana - rok u kome Trgovac mora da odgovori na reklamaciju od dana prijema iste
  • 15 dana - rok za rešavanje reklamacije ( izuzetak je tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana)

Kao Trgovac dužni smo da kupcu izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

 

Član 7

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:
- zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;
- zamenu kupljenog proizvoda za neki drugi;
- vraćanje iznosa plaćene cene.

 

 

Član 8

- Ukoliko je do greške pri isporuci došlo sa strane Trgovca, on snosi troškove transporta.
- Ukoliko je došlo do oštećenja pri transportu kurirska služba je zadužena da sačini zapisnik. Trgovac snosi troškove transporta.
- Ukoliko se radi o želji kupca za zamenom proizvoda ili povratom novca, troškove transporta snosi kupac.

 

Član 9

Povraćaj novca:

Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Potrošač je dužan da pošalje broj tekućeg računa u elektronskoj formi na info@webapoteka.rs da ne bi došlo do greške prilikom povrata sredstva, ukoliko je robu platio pouzećem.

Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Izuzetno od stava 1. ovog člana, trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac.

 

 

Član 10

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

20.08.2014. (ažurirano 06.08.2019.)